Понеділок, 22.10.2018, 04:49
Вітаю Вас Гість | RSS
Категорії розділу
Вхід на сайт
Пошук
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Мартівський дошкільний навчальний заклад

Новини

Головна » Статті » Мої статті

Робочий навчальний план на 2017/2018н.р.

                                                                                                     

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Начальник відділу освіти

Печенізької районної

державної адміністрації

 

_______Прохорчук Н. В.

«___»___________2017р.

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Мартівського дошкільного навчального закладу (ясла-садка)

Мартівської сільської ради Печенізького району Харківської області

на 2017/2018 навчальний рік

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

на засіданні ради

Мартівського дошкільного

навчального закладу

(ясла-садок) Мартівської

сільської ради Печенізького

району Харківської області

від _______ протокол № __

Голова ради закладу

                                                                         ____________С. Панченко

 

 

СХВАЛЕНО:

на засіданні педагогічної ради

Мартівського дошкільного

навчального закладу

(ясла-садок) Мартівської

сільської ради Печенізького

району Харківської області

від 24.05.2017р. протокол № 4

Голова педагогічної ради

____________Л. В. Зайцева

 

 

Пояснювальна записка

до робочого навчального плану Мартівського дошкільного

навчального закладу (ясла - садка) Мартівської сільської ради Печенізького району Харківської області на 2017/ 2018 навчальний рік

 

I Загальні засади

Мартівський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) Мартівської сільської ради Печенізького району Харківської області (далі – Мартівський ДНЗ (ясла-садок) здійснює освітньо-розвивальний процес відповідно до ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305), листа МОН України від 13.06.2017 року № 1/9 - 322 «Про організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році», Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446), інших нормативно-правових актів та Статуту Мартівського ДНЗ (ясла-садка), затвердженого рішенням VI сесії ради V скликання від 13.08.2010.

Мартівський ДНЗ (ясла-садок) є дошкільним навчальним закладом загального розвитку. В ДНЗ функціонує дві групи для дітей від 2 до 6 років: різновікова та старша, в яких виховується і навчається 36 дітей.

Мова навчання – українська.

Пріоритетний напрямок роботи закладу у 2017/2018 н. р. – національно-патріотичний.

 

II Особливості організації освітньо-розвивального процесу.

Реалізація Базового компоненту дошкільної освіти в навчальному закладі здійснюється через інваріантну і варіативну частини.

Інваріантна складова робочого навчального плану Мартівського ДНЗ (ясла-садок) здійснюється за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (Лист Міністерства освіти і науки України від 09.11.2015р. №1/11-16163). Вона визначає обов’язковий для дітей певного віку ступінь засвоєння знань, понять, забезпечує єдність освітнього простору України, створює необхідні умови для розвитку, навчання і виховання дітей. В інваріантній частині визначено об'єм часу, відведений на неперервну безпосередню освітню діяльність згідно освітніх ліній, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

Навчально – виховний процес у дошкільному закладі відбувається за освітніми лініями: ознайомлення із соціумом, ознайомлення з природним довкіллям, художньо-продуктивна діяльність, сенсорний розвиток, логіко-математичний розвиток, розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування та фізичний розвиток.

Дошкільний заклад являє собою для дитини соціальний світ у мініатюрі, тут представлені такі види діяльності, як освіта, культура, сфера послуг, громадське харчування, медицина, фізкультура і спорт. Велику роль у вирішенні цих завдань відіграє ознайомлення дошкільнят з об'єктами соціальної сфери, району, соціумом найближчого оточення.

В екологічному вихованні дітей надається перевага багато­разовому спостереженню за об'єктами природи, експериментально-пошуковій діяльності, обміркуванню побаченого, відображенню своїх відчуттів у різних видах діяльності; моделюванню явищ природи.

Оскільки провідною формою діяльності дошкільнят є гра, то на заняттях використовуються різні ігри, зокрема й екологічного змісту. У грі дитина засвоює різні складні уявлення (узагальнені, дина­мічні) про явища природи та закономірності .

Ефективним шляхом всебічного гармонійного розвитку особистості є залучення дошкільників до художньо-продуктивної діяльності, яка включає образотворчу, музичну, театралізовану, художньо-мовленнєву діяльність. Ці види діяльності виконують функцію позитивно-емоційного збагачення, викликають емоції радості, захоплення, натхнення, витісняють тривожність, напругу, почуття безпорадності.

Завдання з логіко - математичного розвитку реалізуються не лише на спеціально організованих заняттях, а й інтегруються у інші види діяльності дітей протягом дня, на яких математика поєднується з конструюванням, ліпленням, аплікацією, фізичними вправами, спостереженнями в природі.

Мовленнєве виховання пов’язане з вихованням у дітей інтересу й любові до рідної мови, поважного ставлення до неї, як скарбниці українського народу, прагнення висловлюватись граматично правильно, зрозуміло для інших мовою.

Крім визначених навчальним планом занять з мовленнєвого розвитку, завдання даного розділу включаються у всі види розвивальної та ігрової діяльності (ознайомлення дітей з навколишнім світом, художня література). Протягом дня проводяться індивідуальні, групові міні-заняття, фрагменти розвивально-виховної зайнятості дітей, під час яких детально розкривається запланована тема дня, досягається мета.

Фізкультурно-оздоровча робота проводиться щоденно, протягом дня, вона складається з: ранкової гімнастики; занять фізичною культурою; рухливих ігор та ігор спортивного характеру; загартування; фізкультурних хвилинок під час занять, фізкультурних пауз між заняттями; фізкультурних комплексів під час денної прогулянки.

Фізкультурні заняття для дітей дошкільного віку проводяться не менше трьох разів на тиждень.

Для дітей старшого дошкільного віку один раз на тиждень проводиться пішохідний перехід, який поєднується з іншими видами занять.

Освітня діяльність у формі занять планується на першу половину дня, у другій половині дня плануються міні-заняття, самостійна художня діяльність, дослідницька та трудова діяльність. Передбачене раціональне чергування видів діяльності (розумова, рухова, практично-прикладна). Тривалість перерв між заняттями – 10 хвилин. Тривалість та кількість форм роботи визначає вихователь за погодженням із завідувачем закладу. Кількість групових занять на тиждень у вікових групах 2, 3, 4, 5 року життя становить 1-2 заняття в день, 6 року життя – 2-3 заняття в день. Тривалість занять для дітей у віці від 2 до 3 років - 15 хвилин; від 3 до 4 років 20 хвилин; від 5 до 6(7) років 25 хвилин.

Варіативна складова робочого навчального плану Мартівського ДНЗ (ясла-садка) забезпечується за парціальною програмою національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина». Програма розрахована на організацію освітньої роботи з дітьми середнього та старшого дошкільного віку. Дітей під час занять ознайомлюють з історією рідного краю, побутом; виховують любов до рідного дому, садочку; формуються духовно-моральні взаємини між людьми, толерантне ставлення до представників інших народів, однолітків, батьків; виявляються кращі риси української ментальності – працелюбність, справедливість, доброта, чесність, бережливе ставлення до природи; формується мовленнєва культура. Тривалість занять в різновіковій групі – 15 хвилин, старша – 25 хвилин. Проводяться в другій половині дня.

 

ІІІ Структура навчального року

В Мартівському ДНЗ (ясла-садку) навчальний рік починається 1 вересня 2017 року, закінчується 31 травня 2018 року. Тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 115 днів:

літні – 90 календарних днів з 01.06. - 31.08.2017р.,

осінні – 5 календарних днів з 23.10. – 27.10.2017 р.,

зимові – 10 календарних днів з 02.01. – 11.01.2018 р.,

весняні – 10 календарних днів з 19.03. – 28.03.2018 р.

  • період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-естетична робота.

Оздоровчий період триває з 1 червня по 31 серпня. Діяльність дошкільного навчального закладу у літній період підпорядковується виконанню Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», листа МОН України від 16.03.2012р. №1/9-198 «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період». Працівниками дошкільного закладу організовано цілоденне перебування дітей на свіжому повітрі, відповідно віку, тривалості сну і різних видів відпочинку. Повітря, сонце, вода, підвищення рухової активності, збагачення раціонального харчування – усе це забезпечує позитивний вплив на стан здоров’я дошкільників.

У 2017/2018 навчальному році розвивально-освітній процес буде здійснюватися за 5-ти денним робочим тижнем з терміном перебування дітей 10.5 годин (з 7.00 по 17.30).

Завідувач                                                                                             Л. В. Зайцева

 

                                                                                  Додаток 1

            складений відповідно до наказу

           Міністерства освіти і науки

    України

    від 20.04.2015 року № 446

 

Розподіл занять на тиждень на дитину

у Мартівському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок)

на 2017/2018 н. р.

 

Види занять

Кількість занять

на тиждень за віковими групами

 

різновікова група

(від 2 до 4 років)

старша
(від 5 до 6 (7)
років

перша
молодша
(від 2 до 3 років)

друга
молодша
(від 3 до 4 років)

Ознайомлення із соціумом

 

1

 

2

 

3

Ознайомлення з природним довкіллям

1

 

1

 

2

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)

 

4

 

4

 

5

Сенсорний розвиток

 

2

 

 

-

-

Логіко-математичний розвиток

 

-

 

1

 

2

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

 

2

 

3

 

3

Здоров’я та фізичний розвиток

 

2

 

2

 

3

Загальна кількість занять на тиждень

 

10

 

11

 

15

Додаткові освітні послуги

 

-

 

3

 

5

Максимальна кількість занять на тиждень

10

14

20

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)

 

1,4

 

3,5

 

8,3

         

 

Завідувач                                                                                            Л. В. Зайцева

                                                                                           

                                                                                            Додаток 2

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач районним

методичним кабінетом

          відділу освіти Печенізької РДА

_____________О. В. Зеленська

«_____»____________2017 р.

 

 

Перелік навчальних програм

для здійснення освітньо - розвивального процесу

у 2017/2018 навчальному році

 

Назва навчальних програм, за якими здійснюється освітньо-розвивальний процес

Автор навчальна програ

ми

Ким і коли затверджена навчальна програма

Рік видан-ня

Ресурс, де розта-шовано

Вікові групи

1

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років«Дитина»

Проску

ра О.В.

Лист Міністерства освіти і науки України від 09.11.2015р. №1/11-16163

 

2016

 

Київ

Ранній та дошкільний вік

2

Програма національно – патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина»

 

Лист ІМЗО від 25. 03. 2016 р. № 2.1/16-Г-85

2016

Тернопіль»Мандрівець»

Середній та дошкільний вік


Завідувач                                                                                       Л. В. Зайцева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категорія: Мої статті | Додав: mart-79 (30.12.2016)
Переглядів: 1808 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar